WIZUALIZACJE / MODELING 3D

  • plany budowlane/techniczne  w formie plików  *.pdf, *.dwg, *.dxf *.jpeg lub innych.
  • zdjęcia detali, wystroju, akcesoriów oraz zdjęcia materiałów (kolor RAL).
  • oczekiwany poziom realizmu, ilość detali otoczenia
  • typ wizualizacji  (wnętrze, widok zewnątrz, wielkość obiektu)
  • ilości ujęć (kadrów), rozdzielczość, rodzaj pliku i jego użycie,
  • termin realizacji
  • sposób przekazania, nośnik danych